Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet państwowy, założony 24 sierpnia 1945 r. Kształci studentów na 15 wydziałach. Patronem uczelni jest polski astronom – Mikołaj Kopernik (1473-1543). Motto uczelni jest następujące: Veritas in omnibus quaerenda est, co po polsku oznacza: „We wszystkim szukać prawdy”. Funkcję rektora pełni obecnie prof. dr hab. Andrzej Tretyn.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
biologia
biologia – specjalności nauczycielskie
biotechnologia
ochrona środowiska
nauczanie przyrody

Wydział Chemii
chemia
chemia kosmetyczna
chemia i technologia żywności
chemia żywności
materiały współczesnych technologii

Wydział Filologiczny
filologia
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
kulturoznawstwo
komparatystyka literacko-kulturowa

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
astronomia
automatyka i robotyka
fizyka
fizyka techniczna
informatyka stosowana

Wydział Humanistyczny
filozofia
kognitywistyka
polityka społeczna
religioznawstwo
socjologia

Wydział Matematyki i Informatyki
matematyka
informatyka
matematyka i ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ekonomia
finanse i rachunkowość
matematyka i ekonomia
zrządzanie

Wydział Nauk Historycznych
archeologia
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
etnologia
historia
historia sztuki
studia bałtyckie
wojskoznawstwo
zarządzanie informacją i bibliologia

Wydział Nauk o Ziemi
geografia
studia miejskie
turystyka i rekreacja
nauczanie przyrody
geoinformacja środowiskowa

Wydział Nauk Pedagogicznych
pedagogika
pedagogika specjalna
praca socjalna

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
politologia
bezpieczeństwo wewnętrzne
stosunki międzynarodowe
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
polityka publiczna
studia wschodnie

Wydział Prawa i Administracji
administracja
administracja i zarządzanie
doradztwo podatkowe
europeistyka
europeistyka z filologią włoską
prawo

Wydział Sztuk Pięknych
malarstwo
grafika
rzeźba
edukacja artystyczna
ochrona dóbr kultury
konserwacja i restauracja dzieł sztuki
krytyka artystyczna
sztuka mediów i edukacja wizualna

Wydział Teologiczny
teologia
nauki o rodzinie

Related Posts

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi