Warszawa

Uczelnia Łazarskiego

Niepubliczna uczelnia, założona w 1993 r. przez Ryszarda Łazarskiego (1926-2000), cenionego polskiego nauczyciela i działacza oświatowego. Uczelnia prowadzi studia na I, II i III stopniu, zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym. Kształci studentów w ramach kierunków wchodzących w skład dwóch wydziałów: prawa i administracji oraz ekonomii i zarządzania. Rektorem uczelni jest prof. dr hab. Krystyn... »

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

Niepubliczna szkoła wyższa, założona w 2001 r. Kształci studentów na takich kierunkach, jak: psychologia, finanse i rachunkowość, zarządzanie i wiele innych. Prof. dr hab. Maria Sierpińska pełni obecnie funkcję rektora uczelni. »

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Niepubliczna uczelnia, utworzona 8 lipca 1996 r. Studenci mogą podjąć naukę w ramach 3 wydziałów, w skład których wchodzą takie kierunki, jak: psychologia, prawo, kulturoznawstwo i inne. Funkcję rektora pełni prof. dr hab. Andrzej Eliasz. »

Collegium Civitas

Niepubliczna szkoła wyższa kształcąca studentów na I i II stopniu. Została założona w 1997 r. Uczelnia oferuje podjęcie nauki na trzech kierunkach: dziennikarstwo i nowe media, socjologia, stosunki międzynarodowe. Rektor uczelni to obecnie prof. dr hab. Stanisław Mocek. »

Akademia Leona Koźmińskiego

Niepubliczna uczelnia ekonomiczna, założona w 1993 r. Mieści się przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie. Kształci studentów na kierunkach typowo ekonomicznych, takich jak ekonomia czy zarządzanie. Rektorem uczelni jest aktualnie prof. ALK dr hab. Witold Bielecki. »

Page 1 of 41234
Przejdź do paska narzędzi