Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Publiczna uczelnia, założona 19 czerwca 1969 r. Daje możliwość podjęcia studiów I, II i III stopnia na siedmiu wydziałach o różnych profilach. Obecnie kształci ponad 12 tys. studentów. Rektorem uczelni jest prof. dr hab. Jacek Semaniak.

Wydział Humanistyczny
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
filologia
filologia polska
historia
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
organizacja turystyki historycznej
militarystyka historyczna

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
biologia
chemia
fizyka
geografia
matematyka
ochrona środowiska
informatyka i ekonometria
biotechnologia

Wydział Nauk o Zdrowiu
fizjoterapia
pielęgniarstwo
położnictwo
zdrowie publiczne
ratownictwo medyczne

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
pedagogika
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
praca socjalna
wzornictwo

Wydział Zarządzania i Administracji
ekonomia
politologia
zarządzanie
administracja
logistyka

Related Posts

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi