Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Państwowy uniwersytet warszawski, założony 3 września 1999 r. Patronem uczelni jest kardynał Stefan Wyszyński (1901 – 1981). Uczelnia, oprócz patrona, posiada także swoje motto, które brzmi: Soli Deo, co oznacza: Tylko Bóg. Uczelnia oferuje kształcenie w ramach kierunków utworzonych na 10 wydziałach. Rektorem uczelni jest ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
biologia
inżynieria środowiska

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
filozofia
psychologia
ochrona środowiska

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
chemia
fizyka
informatyka
matematyka

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
archeologia
bezpieczeństwo wewnętrzne
ekonomia
europeistyka
historia
historia sztuki
ochrona dóbr kultury i środowiska
politologia
praca socjalna
socjologia

Wydział Nauk Humanistycznych
filologia polska
filologia
kulturoznawstwo

Wydział Nauk Pedagogicznych
pedagogika
pedagogika specjalna

Wydział Prawa i Administracji
prawo
administracja
stosunki międzynarodowe

Wydział Prawa Kanonicznego
prawo kanoniczne

Wydział Studiów nad Rodziną
nauki o rodzinie

Wydział Teologiczny
teologia
religioznawstwo
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Related Posts

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi