Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Publiczna uczelnia wyższa, założona 28 czerwca 1969 r. Patronem uczelni jest panujący w latach 1333–1370 król Polski – Kazimierz III Wielki. Uczelnia oferuje studia na wielu wydziałach i kierunkach o różnych profilach. Rektorem UKW jest aktualnie prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski.

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
administracja
filozofia
informacja naukowa
bibliotekoznawstwo

Wydział Edukacji Muzycznej
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Wydział Humanistyczny
bezpieczeństwo narodowe
humanistyka drugiej generacji
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filologia
filologia polska
historia o profilu ogólnoakademickim
kulturoznawstwo
politologia
regionalistyka europejska
stosunki międzynarodowe
zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
rewitalizacja dróg wodnych
geografia
wychowanie fizyczne
turystyka i rekreacja

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
matematyka
wychowanie techniczne
informatyka
fizyka

Wydział Nauk Przyrodniczych
biologia
biotechnologia
ochrona środowiska

Wydział Pedagogiki i Psychologii
pedagogika
pedagogika wczesnoszkolna
praca socjalna
psychologia

Related Posts

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi