Uniwersytet Opolski

Publiczna uczelnia, założona 10 marca 1994 r. Obecnie kształci ponad 15 tys. studentów na studiach dziennych i zaocznych, na ośmiu wydziałach. Funkcję rektora uczelni pełni aktualnie prof. dr hab. Stanisław Nicieja.

Wydział Ekonomiczny
ekonomia
gospodarka przestrzenna
logistyka
zarządzanie

Wydział Filologiczny
filologia
filologia polska
kulturoznawstwo

Wydział Chemii
chemia

Wydział Teologiczny
teologia
nauki o rodzinie
muzykologia
kultura śródziemnomorska

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
antropologia mniejszości narodowych
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
filozofia
historia
ochrona dziedzictwa kulturowego
pedagogika
politologia
praca socjalna
psychologia
socjologia
stosunki międzynarodowe
zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
matematyka
fizyka
informatyka

Wydział Przyrodniczo-Techniczny
architektura krajobrazu
biologia
biotechnologia
edukacja techniczno-informatyczna
inżynieria środowiska
ochrona środowiska
przyroda
odnawialne źródła energii

Wydział Prawa i Administracji
administracja
bezpieczeństwo wewnętrzne
prawo

Related Posts

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi