Uniwersytet w Białymstoku

Publiczna uczelnia, założona 1 października 1997 r. Obecnie kształci ponad 15 tys. studentów. Uczelnia oferuje podjęcie studiów I i II stopnia na ośmiu wydziałach. Rektorem uczelni jest prof. dr hab. Leonard Etel.

Wydział Biologiczno-Chemiczny
biologia
chemia
ochrona środowiska
przyroda

Wydział Ekonomii i Zarządzania
ekonomiczno-prawny
ekonomia
zarządzanie
międzynarodowe stosunki gospodarcze

Wydział Filologiczny
filologia
filologia polska
kulturoznawstwo

Wydział Fizyki
inżynieria nowoczesnych materiałów
fizyka medyczna
fizyka o profilu ogólnoakademickim

Wydział Historyczno-Socjologiczny
historia
socjologia
stosunki międzynarodowe
filozofia

Wydział Matematyki i Informatyki
informatyka
matematyka
informatyka i ekonometria

Wydział Pedagogiki i Psychologii
pedagogika
praca socjalna

Wydział Prawa
prawo
administracja

Related Posts

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi