Uniwersytet Warszawski

Uczelnia publiczna, utworzona 19 listopada 1816 r. Jedna z największych uczelni, skupiająca ponad 50 tys. studentów na 20 wydziałach. Funkcję rektora pełni aktualnie dr hab. Marcin Pałys, prof. UW.

Wydział „Artes Liberales”
cywilizacja śródziemnomorska
artes liberales
filologia nowogrecka

Wydział Biologii
biologia
biotechnologia
ochrona środowiska
bioinformatyka i biologia systemów

Wydział Chemii
chemia
energetyka i chemia jądrowa
inżynieria nanostruktur

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
politologia
bezpieczeństwo wewnętrzne
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
europeistyka
polityka społeczna
studia euroazjatyckie
stosunki międzynarodowe

Wydział Filozofii i Socjologii
filozofia
filozofia w języku angielskim
bioetyka
kognitywistyka

Wydział Fizyki
fizyka
astronomia

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
geografia
gospodarka przestrzenna

Wydział Geologii
geologia
geologia stosowana

Wydział Historyczny
archeologia
archiwistyka
bibliologia i informatologia
etnologia i antropologia kulturowa
judaistyka
historia
historia sztuki
muzykologia
warsawianistyka

Wydział Lingwistyki Stosowanej
lingwistyka stosowana

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
matematyka
informatyka
bioinformatyka

Wydział Nauk Ekonomicznych
ekonomia
finanse inwestycje i rachunkowość
informatyka i ekonometria

Wydział Neofilologii
filologia
germanistyka
iberystyka
studia filologiczno-kulturoznawcze

Wydział Orientalistyczny
afrykanistyka z nauką języka hausa
hebraistyka
indologia
japonistyka
koreanistyka
sinologia
turkologia
mongolistyka i tybetologia

Wydział Polonistyki
filologia polska
logopedia
slawistyka zachodnia i południowa
kulturoznawstwo
filologia bałtycka
filologia klasyczna

Wydział Prawa i Administracji
prawo
administracja
prawo finansowe i skarbowość

Wydział Psychologii
psychologia

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
praca socjalna
profilaktyka społeczna i resocjalizacja
kryminologia
socjologia stosowana i antropologia społeczna

Wydział Zarządzania
zarządzanie
finanse, rachunkowość i ubezpieczenia

Related Posts

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi