Politechnika Częstochowska

Publiczna uczelnia techniczna, założona w 1949 r. Obecnie kształci ponad 11 tys. studentów. Daje możliwość kształcenia na sześciu wydziałach, na blisko 30 kierunkach technicznych. Rektorem uczelni jest prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron.

Wydział Budownictwa
budownictwo

Wydział Elektryczny
automatyka i robotyka
elektronika i telekomunikacja
elektrotechnika
informatyka

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
inżynieria biomedyczna
matematyka
mechanika i budowa maszyn
mechatronika

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
bezpieczeństwo i higiena pracy
fizyka techniczna
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria chemiczna i procesowa
inżynieria materiałowa
metalurgia
recykling materiałów
zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
biotechnologia
energetyka
inżynieria środowiska

Wydział Zarządzania
filologia
finanse i rachunkowość
gospodarka przestrzenna
logistyka
management
przedsiębiorczość w Internecie
zarządzanie
zdrowie publiczne

Related Posts

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi