Bydgoszcz

Wyższa Szkoła Gospodarki

Niepubliczna wyższa uczelnia bydgoska, założona 17 marca 1999 r. Patronem uczelni jest św. Jadwiga Królowa. Uczelnia kształci studentów na różnych kierunkach społecznych, humanistycznych, ekonomicznych i innych. Funkcje rektora pełni aktualnie prof. WSG dr inż Wiesław Olszewski. »

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

Niepubliczna szkoła wyższa założona 13 września 2000 r. w Bydgoszczy przez Helenę i Romana Czakowskich. Dr Helena Czakowska pełni funkcję rektora. Uczelnia kształci studentów na I, II i III stopniu studiów, na kierunkach technicznych, humanistycznych, przyrodniczych i wielu innych. »

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Publiczna uczelnia techniczna, założona 23 czerwca 1951 r. Za patronów uczelni uznaje się braci Śniadeckich – Jana i Jędrzeja. Uczelnia oferuje naukę na siedmiu wydziałach, w ramach których powstały aż 34 kierunki kształcenia. Rektorem uczelni jest jest dr hab. inż. prof. nadzw. UTP Antoni Bukaluk. »

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Publiczna uczelnia wyższa, założona 28 czerwca 1969 r. Patronem uczelni jest panujący w latach 1333–1370 król Polski – Kazimierz III Wielki. Uczelnia oferuje studia na wielu wydziałach i kierunkach o różnych profilach. Rektorem UKW jest aktualnie prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski. »

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Publiczna uczelnia muzyczna, założona 1 października 1974 r. Patronem uczelni jest Feliks Nowowiejski (1877-1946), słynny polski kompozytor i dyrygent. Motto uczelni brzmi: Musica Spiritus Movens, co oznacza „Muzyka porusza ducha”. Uczelnia kształci studentów na czterech wydziałach muzycznych. Funkcję rektora pełni prof. Jerzy Kaszuba. »

Przejdź do paska narzędzi