Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Publiczna uczelnia techniczna, założona 23 czerwca 1951 r. Za patronów uczelni uznaje się braci Śniadeckich – Jana i Jędrzeja. Uczelnia oferuje naukę na siedmiu wydziałach, w ramach których powstały aż 34 kierunki kształcenia. Rektorem uczelni jest jest dr hab. inż. prof. nadzw. UTP Antoni Bukaluk.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
budownictwo
inżynieria środowiska
architektura i urbanistyka
architektura wnętrz

kWydział Hodowli i Biologii Zwierząt
bioinżynieria w produkcji zwierzęcej
ochrona środowiska
ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
zoofizjoterapia
zootechnika

Wydział Inżynierii Mechanicznej
mechanika i budowa maszyn
technika rolnicza i leśna
transport
wzornictwo
inżynieria biomedyczna
mechaniczna inżynieria tworzyw
inżynieria odnawialnych źródeł energii

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
rolnictwo
biotechnologia
technologia żywności i żywienie człowieka
architektura krajobrazu
nanobioinżynieria

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
analityka chemiczna i spożywcza
inżynieria materiałowa
technologia chemiczna
technologia żywności i żywienie człowieka

Instytut Matematyki i Fizyki
fizyka techniczna

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
elektronika i telekomunikacja
elektrotechnika
energetyka
informatyka stosowana
teleinformatyka

Wydział Zarządzania
zarządzanie
zarządzanie i inżynieria produkcji

Related Posts

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi