Gdańsk

Wyższa Szkoła Zarządzania

Niepubliczna szkoła, założona 30 lipca 1999 r. Uczelnia daje możliwość podjęcia studiów licencjackich i inżynierskich na ośmiu kierunkach prowadzonych w ramach czterech wydziałów. Obecnym rektorem jest dr Erwin Szneidrowski. »

Uniwersytet Gdański

Uczelnia publiczna z siedzibą rektora w Gdańsku, została założona 20 marca 1970 r. Motto uczelni jest następujące: In mari via tua, w tłumaczeniu polskim oznacza to: „W morzu twa droga”. Uczelnia prowadzi kształcenie na ponad dziesięciu wydziałach o różnych profilach. Rektorem uczelni jest prof. dr hab. Bernard Lammek. »

Politechnika Gdańska

Publiczna uczelnia o profilu technicznym, założona 6 października 1904 roku. Motto uczelni brzmi: „Historia mądrością – przyszłość wyzwaniem”. Politechnika Gdańska oferuje kształcenie na dziewięciu wydziałach o różnych profilach. Rektorem uczelni jest obecnie prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk. »

Gdański Uniwersytet Medyczny

Jedna z największych publicznych uczelni medycznych w Polsce, założona 8 października 1945 r. Oferuje kształcenie lekarskie na czterech wydziałach medycznych. Pod względem liczby kształconych studentów Gdański Uniwersytet Medyczny plasuje się w pierwszej trójce w Polsce. Funkcje rektora pełni prof. dr hab. Janusz Moryś. »

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Publiczna uczelnia, założona w 1969 r. Obecnie uczelnia oferuje podjęcie nauki na dwóch wydziałach, w ramach których zostały utworzone cztery kierunki. Studia na uczelni odbywają się na I i II stopniu studiów. Dr hab. Waldemar Moska pełni funkcję rektora na AWFiS w Gdańsku. »

Page 1 of 212
Przejdź do paska narzędzi