kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Niepubliczna uczelnia, założona w 1995 r. przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Kształci studentów m.in. na takich kierunkach, jak: pedagogika, ekonomia czy też pielęgniarstwo. Uczelnia prowadzi studia na I i II stopniu. Rektorem uczelni jest obecnie prof. dr hab. Mirosława Krajewski. »

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uczelnia państwowa o charakterze agrokulturalnym, założona 6 sierpnia 1955 r. 11 kwietnia 2008 r. uczelnia stała się uniwersytetem. Uniwersytet Przyrodniczy oferuje kształcenie na siedmiu wydziałach o różnych profilach. Obecnie funkcję rektora pełni prof. dr hab. Marian Wesołowski. »

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy

Niepubliczna uczelnie zawodowa, założona 15 lipca 2002 r. Prowadzi kształcenie na studiach inżynierskich, w ramach których zostały utworzone następujące kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Dr Anna Sas-Badowska pełni funkcję rektora. »

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska

Niepubliczna uczelnia, założona 14 lipca 1993 r. przez Zofię Czempińską-Świtalską i Krzysztofa Ostrowskiego. Uczelnia prowadzi kształcenie na I i II stopniu. Daje także możliwość podjęcia studiów podyplomowych. W ramach studiów zostały utworzone cztery wydziały. Obecnie rektorem jest dr hab. Anatol Peretiatkowicz. »

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Publiczna uczelnia techniczno-humanistyczna, założona 13 stycznia 1950 r. Motto uczelni brzmi: „Ku godnej przyszłości”. Oferuje kształcenie na I, II i III stopniu, na ośmiu wydziałach i 35 kierunkach. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik pełni obecnie funkcję rektora uczelni. »

Page 1 of 212
Przejdź do paska narzędzi