kierunek inżynieria bezpieczeństwa

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Publiczna uczelnia akademicka, założona 1 stycznia 2009 r. Uczelnia posiada 10 wydziałów, am których studiuje obecnie ok. 15 tys. studentów. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki pełni funkcję rektora. »

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uczelnia państwowa o charakterze agrokulturalnym, założona 6 sierpnia 1955 r. 11 kwietnia 2008 r. uczelnia stała się uniwersytetem. Uniwersytet Przyrodniczy oferuje kształcenie na siedmiu wydziałach o różnych profilach. Obecnie funkcję rektora pełni prof. dr hab. Marian Wesołowski. »

Uniwersytet Rzeszowski

Publiczna uczelnia, założona 1 września 2001 r. Uniwersytet Rzeszowski kształci studentów na różnych poziomach, w tym także na studiach doktoranckich. Składa się z 10 wydziałów o różnych profilach. Funkcję rektora pełni obecnie prof. dr hab. Aleksander Bobko. »

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy

Niepubliczna uczelnie zawodowa, założona 15 lipca 2002 r. Prowadzi kształcenie na studiach inżynierskich, w ramach których zostały utworzone następujące kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Dr Anna Sas-Badowska pełni funkcję rektora. »

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska

Niepubliczna uczelnia, założona 14 lipca 1993 r. przez Zofię Czempińską-Świtalską i Krzysztofa Ostrowskiego. Uczelnia prowadzi kształcenie na I i II stopniu. Daje także możliwość podjęcia studiów podyplomowych. W ramach studiów zostały utworzone cztery wydziały. Obecnie rektorem jest dr hab. Anatol Peretiatkowicz. »

Page 1 of 41234
Przejdź do paska narzędzi