kierunek pedagogika specjalna

Uniwersytet Szczeciński

Uczelnia publiczna, założona 21 lipca 1984 r. Jest jedną z największych uczelni na Pomorzu Zachodnim. Daje możliwość podjęcia studiów na 10 wydziałach o różnych profilach. Oferuje kształcenia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Obecnym rektorem jest prof. dr hab. Edward Włodarczyk. »

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uczelnia publiczna, założona 23 października 1944 r. Jest piątym uniwersytetem w Polsce. W ramach studiów możliwe jest podjęcie nauki na 11 wydziałach o różnych profilach. Dr hab. Stanisław Michałowski, prof. UMCS pełni aktualnie funkcję rektora. »

Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Niepubliczna uczelnia zawodowa, założona w 2003 r. na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Kształci studentów na kierunkach o profilu pedagogicznym. Mieści się przy ulicy Stefana Żeromskiego w Łodzi. Funkcję rektora pełni obecnie dr Leszek Cezary Szymański. »

Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze

Niepubliczna uczelnie, założona we wrześniu 2008 r. Daje możliwość podjęcia studiów na trzech kierunkach: kosmetologia, zdrowie publiczne i pedagogika specjalna. Obecnym rektorem uczelni jest prof.dr hab.n.med. Alfred Owoc. »

Uniwersytet Gdański

Uczelnia publiczna z siedzibą rektora w Gdańsku, została założona 20 marca 1970 r. Motto uczelni jest następujące: In mari via tua, w tłumaczeniu polskim oznacza to: „W morzu twa droga”. Uczelnia prowadzi kształcenie na ponad dziesięciu wydziałach o różnych profilach. Rektorem uczelni jest prof. dr hab. Bernard Lammek. »

Page 1 of 3123
Przejdź do paska narzędzi