kierunek polityka społeczna

Uniwersytet Szczeciński

Uczelnia publiczna, założona 21 lipca 1984 r. Jest jedną z największych uczelni na Pomorzu Zachodnim. Daje możliwość podjęcia studiów na 10 wydziałach o różnych profilach. Oferuje kształcenia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Obecnym rektorem jest prof. dr hab. Edward Włodarczyk. »

Uniwersytet Warszawski

Uczelnia publiczna, utworzona 19 listopada 1816 r. Jedna z największych uczelni, skupiająca ponad 50 tys. studentów na 20 wydziałach. Funkcję rektora pełni aktualnie dr hab. Marcin Pałys, prof. UW. »

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Powstała w 1906 roku najstarsza ekonomiczna uczelnia w Polsce. Kształci studentów na takich kierunkach ekonomicznych jak np.: gospodarka przestrzenna, ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze i wiele innych. W swoich murach gromadzi ok. 10 tys. studentów. Obecnie rektorem uczelni jest prof. dr hab. Tomasz Szapiro. »

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Publiczna uczelnia poznańska, założona w 1919 r. Oferuje kształcenie na I, II i III stopniu, na ośmiu wydziałach przyrodniczych. Uczelnia gromadzi ponad 11 tys. studentów. Miesci się przy ulicy Wojska Polskiego w Poznaniu. Obecnie funkcje rektora pełni prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak. »

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Państwowa uczelnia ekonomiczna, założona w 1926 r. Oferuje kształcenie studentów na pięciu wydziałach: ekonomicznym, gospodarki międzynarodowej, towaroznawstwa, zarządzania oraz informatyki i gospodarki elektronicznej. Funkcję rektora pełni prof. dr hab. Marian Gorynia. »

Page 1 of 212
Przejdź do paska narzędzi