Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Publiczna uczelnia poznańska, założona w 1919 r. Oferuje kształcenie na I, II i III stopniu, na ośmiu wydziałach przyrodniczych. Uczelnia gromadzi ponad 11 tys. studentów. Miesci się przy ulicy Wojska Polskiego w Poznaniu. Obecnie funkcje rektora pełni prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak.

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
biotechnologia
ekoenergetyka
informatyka i agroinżynieria
ochrona środowiska
rolnictwo
inżynieria rolnicza

Wydział Leśny
leśnictwo

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
biologia
turystyka i rekreacja
weterynaria
zootechnika

Wydział Technologii Drewna
inżynieria biotworzyw
technologia drewna
projektowanie mebla

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
architektura krajobrazu
ogrodnictwo
medycyna roślin

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
dietetyka
technologia żywności i żywienie człowieka
towaroznawstwo

Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska
gospodarka przestrzenna
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria środowiska

Wydział Ekonomiczno-Społeczny
ekonomia
finanse i rachunkowość
polityka społeczna

Related Posts

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi