Opole

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Niepubliczna uczelnia, założona 10 czerwca 1996 r. Kształci studentów na czterech wydziałach, na studiach dziennych i zaocznych. Rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu jest obecnie prof. dr hab. Marian Duczmal. »

Uniwersytet Opolski

Publiczna uczelnia, założona 10 marca 1994 r. Obecnie kształci ponad 15 tys. studentów na studiach dziennych i zaocznych, na ośmiu wydziałach. Funkcję rektora uczelni pełni aktualnie prof. dr hab. Stanisław Nicieja. »

Politechnika Opolska

Publiczna uczelnia medyczna, założona 1 września 1996 r. Studiuje w niej ponad 11 tys. studentów. Obecnie Politechnika Opolska daje możliwość kształcenia na sześciu wydziałach medycznych. Rektorem uczelni jest prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf. »

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Publiczna uczelnia medyczna, założona 1 maja 2003 r. W skład Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu wchodzi pięć instytutów, w ramach których można podjąć studia na kierunkach takich jak kosmetologia czy też fizjoterapia. Rektorem uczelni jest dr n. med Tomasz Halski. »

Przejdź do paska narzędzi