Uniwersytet Jagielloński

Publiczna krakowska uczelnia, założona 12 maja 1364. Najlepsza uczelnia w Polsce, uznawana za jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie. Kształci studentów na 15 wydziałach. Dewizą uczelnie jest łacińskie motto: Plus ratio quam vis, co w tłumaczeniu oznacza: „Więcej (znaczy) rozum niż siła”. Funkcję rektora pełni obecnie prof. dr hab. med. Wojciech Nowak.

Wydział Prawa i Administracji
nauki prawne
prawo
administracja
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Wydział Lekarski
lekarski
lekarsko-dentystyczny
dietetyka

Wydział Farmaceutyczny
farmacja
analityka medyczna
kosmetologia

Wydział Nauk o Zdrowiu
fizjoterapia
zdrowie publiczne
pielęgniarstwo
położnictwo
ratownictwo medyczne

Wydział Filozoficzny
filozofia

Wydział Historyczny
archeologia
etnologia i antropologia kulturowa
historia
historia sztuki
muzykologia
judaistyka

Wydział Filologiczny
filologia
kulturoznawstwo

Wydział Polonistyki
filologia polska

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
fizyka
astronomia
informatyka stosowana

Wydział Matematyki i Informatyki
matematyka
informatyka

Wydział Chemii
chemia
ochrona środowiska
zaawansowane materiały i nanotechnologia
studia matematyczno-przyrodnicze

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
biologia
biologia i geologia
biologia i geografia
geografia
geologia
neurobiologia

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
zarządzanie
komunikacja społeczna

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
politologia
stosunki międzynarodowe

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
biochemia
biofizyka
biotechnologia

Related Posts

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi