Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Krakowska państwowa uczelnia, założona w 1953 r. Obecnie kształci ponad 12 tys. studentów na ośmiu wydziałach, m. in.: rolniczo-ekonomicznym, leśnym czy też technologii żywności. Funkcję rektora pełni prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady.

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
rolnictwo
ochrona środowiska
zarządzanie
ekonomia

Wydział Leśny
leśnictwo
zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
biologia
zootechnika
rybactwo

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
ogrodnictwo
biotechnologia

Wydział Technologii Żywności
technologia żywności i żywienie człowieka
towaroznawstwo
dietetyka
jakość i bezpieczeństwo żywności

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
inżynieria środowiska
inżynieria i gospodarka wodna
architektura krajobrazu
geodezja i kartografia
gospodarka przestrzenna

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
technika rolnicza i leśna
zarządzanie i inżynieria produkcji
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
technika rolnicza i leśna
zarządzanie i inżynieria produkcji

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
weterynaria

Related Posts

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi